01

Çevresel etkenler

Üretimin her alanda ‘temiz’ olması gerektiğinin altını çizer. Bunu sağlayabilmek için de üretimin yol açabileceği pozitif ve negatif çevre koşullarının önceden belirlenmesi, negatif etkilerin en aza indirgenmesi ve mümkünse tamamen kaldırılması, doğabilecek herhangi bir sorun karşısında sürdürülebilir çözümler oluşturulması ve bunların analizinin yapılması, üretim aşaması ve sonrasında her adımın tekrardan kontrol edilmesi gerekir.

02

Yaşam döngüsü etkenleri

Üretimin başından sonuna, yani ürün artık kullanılamaz hale gelip tamamen yok olana kadarki süreç analiz edilir. Bu süreçte ürünün çevreyi nasıl ve ne kadar etkilediğine bakılır. Ardından etkiler göz önünde bulundurularak çevre dostu yöntemlerle süreç desteklenmeye çalışılır.

03

Ekonomik etkenler

Kullanılan teknolojilerin her türlü canlının sağlığı üzerinde oluşturabileceği etkiler analiz edilir. Bu doğrultuda etkilerin en aza indirgenmesi için çalışmalar yapılır.

sÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE

gERİ DÖNÜŞÜM

Projelerinizin ihtiyaçlarına cevap oluyoruz

İhtiyaçlarınıza yönelik çözümler için