KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

HM GROUP olarak,

Faaliyet gösterdiğimiz Ürünlerin üretimi alanında:
• Teknolojiyi yakından takip ederek yenilikçi yaklaşımlar kaliteli ürünler üretmeyi
• Müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı eğitimli personeli ile sürekli iyileştirmeyi
• Sektörde farklı ve lider olmayı yeni ürünler geliştirerek mühendislik alanında iyileştirmeler yapmayı
• Güçlü tedarikçi alt yapımızı her geçen gün geliştirmeyi
• Tedarikçi ve müşterilerimiz ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmayı,
• Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri
oluşturmayı, uygulamayı ve yürütmeyi,
• Sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sportif faaliyetleri artırarak; bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her
kesiminde farkındalık oluşturmayı, tabana yayılmasını sağlamayı ve bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını ve oturmasını sağlamayı,
• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak gerekli iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarını yapmayı,
• İş sağlığı ve güvenliği önleyici ve koruyucu faaliyetiler ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi,
• İSG eğitimleri vererek gerekli iyileştirmeleri sağlayarak ilerlemeyi
• Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
• Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İSG konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için gerekli iletişim faaliyetlerini sağlamayı,
• Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,
• İSG konularında çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları teşvik ederek tüm çalışma alanlarımıza yaygınlaştırmayı, • Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, yeni yatırım ve mevcut operasyonlarda İSG ile ilgili sorumlu olduğumuz yasal düzenlemelere ve
diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,
• Çevreyi koruma bilincine sahip personeli ile faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
• Kalite Çevre ile ilgili sürekli iyileştirmeyi ve gerekli yatırımları yapmayı,
• Atıkların geri dönüşümüne katkıda bulunmayı,
• Atıkların oluşumunu azaltmak için gerekli yatırımlar yapmayı,
• Çevre eğitimleri vererek gerekli iyileştirmeleri sağlayarak ilerlemeyi,
• Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamayı ve bu amaçla tüm proseslerimizde Liderliği ve çalışan
katılımını teşvik etmeyi,
• Tüm ulusal ve uluslararası standartlara mevcut yasalara uymayı amaç ve ilke edindik.
Hizmetin çevreye etkilerini kabul edilebilir sınırlar dahilinde tutmayı, benimsedik ve amaç edindik.

Projelerinizin ihtiyaçlarına cevap oluyoruz

İhtiyaçlarınıza yönelik çözümler için